31 januari, 2010

Dessa är vanligare hos äldre patienter & spec kvinnor. Oftast så har patienten med toxisk multinodörstruma haft en nodös struma under flera år. Fritt el totalt T4 kan vara normalt el endast lätt förhöjt medan fritt T3 oftare är i överkant el lätt förhöjt. Symtomen är ibland mkt lätta & upptäks ibland av en tillfällighet ex förmaksflimmer, takykardi, hjärtsvikt, nervositet, tröghet, oror & viktnedgång. Dock så kan dessa också vara uttalade.

Diagnosen bekräftas via skintigrafi & df bör denna utföras på vida indikationer på äldre patienter med lågt TSH även om normalt fritt T4 koncentrationer föreligger sk subklinisk tyreotoxikos. behandlingen är i regel med 131-I vilket oftast är enklast el operation. Den senare bör ffa övervägas vid toxisk multinodös struma med uttalad förstoring & kompressionssymtom.

struma_who3prae_1

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!