16 januari, 2010

image

Tenta 1

Fråga A5(3p)

Vilka nerver och muskler är det som styr ögonen åt höger?

 

Svar: Höger öga: N. abducens styr rectus lateralis. Vänster öga: N. okulomotorius styr rectus medialis.

Tenta 2

 

 

Fråga 5 (6 p)

Du kommer in i fjällstugan efter en lång dag i backen och märker att en härlig köttsoppa

står och puttrar i mörkret på vedspisen.

 

Vilka av dina hjärnnerver behöver du nyttja innan du slutligen kan sitta mätt och

nöjd och vila framför brasan?

Svara med nummer och namn på aktuell nerv och vad du använder den till i den

här situationen. (6 p)

Svar:

Tenta 3

 

 

Fråga 1 (8p)

Vilka hjärnnerver är engagerade i den totala smakupplevelsen vid vinprovning?

 

Svar:

Smaklökarna på främre delen av tungan är innerverade från corda tympani och går

till ganglion geniculi med facialisnerven (VII). Från bakre delen av tungan (den kärva

smaken) går till ganglion petrosum via n.glossopharyngeus (IX) och när man riktigt

gurglar, sväljer ner vinet engageras en gren av vagus (X) . I den totala

smakupplevelsen ingår givetvis som viktigaste komponent lukten, N.olfaktorius (I).

Känseln i munhålan främst från n.trigeminus (V) och n.lingualis (VII) bidrar också till

smakupplevelsen (temperaturkänslan).

Ansiktsförlamning är ett kliniskt dilemma som kan vara orsakad av exempelvis skador på

kranialnerv nummer VII.

Tenta 4

 

Fråga 15 (7 p)

A. Beskriv det anatomiska förloppet av n. facialis. Finns det några trånga punkter,

där nerven kan komprimeras? (3 p)

B. Nämn tre muskler som försörjs av n. facialis och vad dessa har för funktion?

(3p)

C. Beskriv nervens sensoriska försörjningsområde (1p)

Svar:

A: Nucl. N facialis ligger i pons lateralt om abducenskärnan. Nerven lämnar pons

tillsammans med n. acusticus och går in i tinningbenet i canalis facialis, och där kan det

bli trångt! Nerven går lateralt-framåt ovanför snäckan, där den gör en krök och löper

sedan bakåt i i trumhålans mediala vägg. Slutligen kommer den ut genom foramen

stylomastoideum. Nervens huvudstam löper sedan under yttre hörselgången in i parotis-

spottkörteln. Vid en parotit med svullnad kan ju nerven också komma i kläm här. Här

delar den upp sig i en övre och en nedre gren, som sedan försörjer hela den mimiska

ansiktsmuskulaturen.

B. Förslag till svar:

M. frontalis (rynkar pannan, höjer ögonbrynet)

M. orbicularis occuli (kniper ihop ögonspringan)

M. orbicularis oris (drar ihop munnen, så att man kan vissla och truta med läpparna).

MEN man kan också tänka sig m. stapedius, m. zygomaticus, m. buccinator, m. nasalis,

m levator labii superioris, och platysma, om man nu vill komma in på delikatesser.

C. Kuggfråga, för den egentliga n. facialis har ju inget, men det har däremot

n.intermedius, som man kanske kan se som en facialisgren. Skriver eleven alltså att n

facialis inte har någon sensorisk funktion, så är det inte fel, MEN n. intermedius - chorda

tympani - ganglion geniculi löper ju jämte de motoriska trådarna, och för med sig

smakimpulser från tungan.

 

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!