20 februari, 2010

Från AT- föreläsningen under min AVA-placering

“Hypertension should be defined in terms of a blood pressure level above whick investigation and treatment do more good than harm” / Rose 1971

 

Definiton

 

Kategori Systoliskt (mm Hg) Diastolisk  (mm Hg)
Optimalt

Normalt

Högt normalt


Hypertoni
(mild, grad 1)

Hypertoni
(måttlig, grad 2)

Hypertoni
(svår, grad 3)


Isolerad
Systolisk
Hypertoni
<120

<130

130-139


140-159


160-179


>180>140
<80

<85

85-89


90-99


100-109


> 110<90

 

I de senaste amerikanska rekommendationerna (JNC 7) har man infört en ny kategori, “prehypertension”, för blodtryck inom intervallet 120-139 / 80-89 mm Hg

 

Ur SBU-rapport 2004 “Måttligt förhöjt Blodtryck”

 

En  systolisk blodtrycksökning på 20 mm Hg eller en diastolisk på 10 mm Hg över nivån 115 / 75 mm Hg –> fördubblar risken att dö i hjärt- kärlsjukdom (Evidensstyrka 1). Denna riskökning är oberoende av andra riskfaktorer för hjärt – kärlsjukdom och är likartad för både kvinnor och män (Evidensstyrka 1).

 

 

Detta diagram visar risken att avlida inom 10 år. Om man har >5% risk så bör man börja med en intervention.

 

Den är också bra att se hur risken kommer att utvecklas för de yngre patienterna ifall deras blodtryck inte förändras.

 

Risk vid sekundär prevention & triglyceridhöjning

I SCORE-projektet finns inga speciella diagram för patienter med diabetes eller för dem som drabbats av hjärtinfarkt eller stroke. Följande faktorer, delvis baserade på Göteborgsstudier, kan användas för uppskattning av risken:

 

  • För dem som haft hjärtinfarkt / stroke multipliceras risken med 5.
  • För patienter med angina pectoris och / eller ischemiska EKG-förändringar multipliceras risken med 3.
  • Vid ospecifika bröstsmärtor (Där ischemi inte säkert kan uteslutas) är risken ökad med ungefär 2 ggr.
  • För kvinnor ökas risken med 0,8 för varje stegring av triglycerider över 1,0 mmol/l.

 

ESH / ECH Guidelines 2007

 

Figure 1 stratification of CV Risk in four categories

SPB: Systolic blodpressure; DBP: Diastolic blodpressure; CV: cardiovascular; HT: Hypertension; OD: Subclinical organ damage; MS: Metabolic syndrome.

Low,moderate, high, very high risk refer to 10 year risk of a CV fatal or non-fatal event. The term “added” indicates that in alll categories risk is greater than average.

 

Tolkning:

  Total kardiovaskulär risk Fatal kardiovaskulär sjukdom
Låg risk <15% <4%
Moderat risk 15-20% 4-5%
Hög risk 20-30% 5-8%
Mkt hög risk >30% >8%
Medelrisk Bakgrundsrisk i populationen  
Tidsperspektiv 10 år  

                                           

 

The dashed line indicates how definition of hypertension may be variable, depending on the level of total CV risk.

 

Behandling skall börja vid moderate added risk.

 

 

Riskfaktorer

 

Förkortningar:

M: men; W: women; CV: cardiovascular disease; IMT: intima-media thickness; BP: blodpressure; TC; total cholesterol; TG: triglycerides; C: cholesterol; LVH: left ventricular hypertrophy; LVMI: left ventricular mass  index.

 

Riskfaktorer Subklinisk organskada
Systolisk & diastolisk BP Levels

Age ( M > 55; W > 65 years)

Smoking


Dyslipidaemia

TC > 5.0 mmol/l

LDL-C > 3.0 mmol/l

HDL-C : M < 1.0 mmol/l, W >1.2 mmol/l

TG > 1.7 mmol/lFasting plasma glucose 5.6-6.9 mmol/l 

Abnormal glucose tolerance test

Abdominal obesity

Family history of premature CV disease
(M <55 years , W > 65 years)
Fasting plasma gucose > 7.0 mmol/l

or.Postload plasma glucose > 11.0 mmol/l

ECG –> LVH

Carotid wall thickening (IMT > 0.9 mm) or plaque

Carotide-femoral pulse wave velocity > 12m / s


Ankel/brachial BP index < 0.9

Slight increase in plasma creatinine

M: 115-133 µmol/l

W: 107-124 µmol/l

Low estimated glomerular filtration rate (<60 ml/min/1.73 m2) or creatinin clearence (<60 ml/min)

 

Microalbuminuria 30-300 mg/24 h


Cerebrovascular disease:
- ischaemic stroke
- cerebral haemorrhage
- transient ischaemic attack


Heart disease:
- myocardial infarction
-angina
- coronary revascularization
-heart failure

Renal disease:
- diabetic nephropathy
- renal impairement (serum creatinine M> 133, W > 124 mmol/ l
- proteinuria (> 300 mg / 24 h)

Peripheal artery disease:

Advanced retinopathy:
- haemorrhage or exudates
- papilloedema

Note:

The cluster of 3 out of 5 risk factors among the abdominal obesity, altered fasting plasma glucose, BP >130/85, Low HDL-C and high TG indicates the presence of metabolic syndrome.

 

Intervention Amerikanska Risktlinjer JNC-7

Blodtrycksmediciner sänker trycket ca 10 mm Hg sys / 5 mm Hg dia.

Men om man sänker med livstil så får man förutom blodtryckssänkning också en bättre effekt på hälsan, för att man får andra positiva effekter på köpet.

 

Fortsättning följer om Antihypertensiva läkemedel

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!