06 juni, 2010

imageFlugseende innebär grumlingar såsom mörka prickar, korn, streck, fläckar eller nät i synfältet synliga mot ljus bakgrund.
Åldrande glaskropp
Med stigande ålder och med start redan i 20-årsåldern kan man, som ett led i det naturliga åldrandet börja se små rörliga grumlingar i synfältet. De består av små sammanklumpningar av protein i ögats glaskropp. Mindre grumlingar kan ofta noteras redan i 20-årsåldern och kan öka gradvis i antal med stigande ålder.

Större grumlingar såsom fläckar eller nät uppkommer vanligen plötsligt i högre ålder till följd av att ögats glaskropp skrumpnat och lossnat från bakre delen av näthinnan, så kallad glaskroppsavlossning. Detta ingår också i det naturliga åldrandet och inträffar hos de flesta över 60 års ålder (även om inte alla noterar det). Ljusfenomen i form av korta blixtar eller blinkningar (dessa syns tydligare i mörker) uppkommer ofta samtidigt.

image
Behandling brukar inte behövas
Rörliga grumlingar i synfältet är ett normalt fenomen och behöver inte föranleda åtgärd om man upptäcker dem ”i förbigående” när man ser mot en ljus himmel.

Vid mer markanta, plötsligt uppkomna grumlingar, ofta åtföljda av ljusfenomen, bör man däremot uppsöka ögonläkare, eftersom det i undantagsfall kan uppstå små bristningar (hål) i näthinnan i samband med glaskroppsavlossning. Om ögonläkaren upptäcker en sådan bristning ska näthinnan runt hålet behandlas med laser, detta för att minska risken för näthinneavlossning som annars kan uppstå som en följd av en bristning i näthinnan.

Enbart glaskroppsavlossning är ofarligt och fastän grumlingarna i glaskroppen består brukar man vänja sig vid dem gradvis och de upplevs sällan som störande när några månader förflutit. Synskärpan försämras inte av grumlingarna, men de kan ibland skymma detaljer, t ex enstaka bokstäver vid läsning.
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!