31 januari, 2010Sköldkörtelns huvudfunktion = att reglera ämnesomsättningen genom att bilda & utsöndra tyreoideahormer. Deras effekter medieras ffa på gennivå via reglering av protein-, hormon- & receptorsyntes.
Tyreoidesjukdomar = vanliga & har i många fall en autoimmun genes. Båda könen & alla åldrar kan insjukna. De flesta är dock kvinnor som ej sällan insjuknar efter förlossning, kring el efter klimakteriet.
Oftast så påverkar sjukdomen individen under lång tid samtidigt som hon/han har barn & är yrkesaktiv.

Terminologi

Om en människa har en normal sköldkörtelfunktion –> = eutyreoid
Nedsatt funktion –> hypotyreos
Förhöjd hormonproduktion i sköldkörteln –> hypertyreos (ex diffus toxisk struma)
Alla tillstånd där vävnaderna reagerar på förhöjda tyreoideahormon—> de förhöjda hormonnivåerna kan då vara resultatet av:
  • förhöjd produktion i sköldkörteln
  • passiv utsvämning vid “destruktionstyreoiditer”
  • Förhöjd tillförsel av L-T4/T3 per os
Den autoimmuna hypertyreossjukdomen diffus toxisk struma kallas oxå för –> Graves el Basedows sjukdom. Vid detta tillstånd så kan man ofta få en autoimmun ögonsjukdom som heter tyreoideaassocierad oftalmopati (TAO) tidigare kallade man den oftast för endokrin oftalmopati.
Om man har förstorad sköldkörtel så kallas det för –> Struma ; oavsett om sköldkörtelns funktion är normal, förhöjd el nedsatt.

Förekomst

globalt sett dominerar sköldkörtelsjukdomar relaterade till jodbrist & fortfarande föds i u-länder varje år miljontals barn med utvecklingsstörning orsakade av jodbrist.


I västvärlden har dock tyreoidea oftast en autoimmun bakgrund. Även dietära faktorer (goitrogener) spelar i vissa regioner en stor roll för dessa sjukdomars utveckling.
Tyreoideasjukdomar är vanliga & förekommer 5-10 ggr mer hos kvinnor än hos män. I en medelålders svensk befolkning är ~4-6% behandlade för tyreoideasjukdom. I tidiga skeden är hypotyreos spec svår att diagnostisera –> df tror man att ~0,5% av svenska kvinnor kan ha hypotyreos som är odiagnostiserad, medan betydligt färre har odiagnostiserad hypertyreos.
Incidensen av hypotyreos stiger med åldern.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!