30 april, 2009

Det är en sån hysteri kring virusinfluensan nuförtiden, så jag tänkte klargöra här på ett lättförståeligt språk vad virusinfluensan är för något.

Jag börjar lätt generellt med vad influensa är:

Själva influensan orsakas av ett sk influensavirus & detta virus kan överföras mellan både människor & djur. De djur som främst drabbas är fåglar, svin & hästar.

Man brukar klassificera influensaviruset i 3 delar:

 • Influensavirus typ A - Virus som kan spridas över flera världsdelar och ligger bakom de stora epidemierna (även pandemi, som det har skett i detta fall)

 • Influensavirus typ B  - Virus som får lokal eller regional spridning
 • Influensavirus typ C - Virus som bara ger en kraftig förkylning

  Vad som händer:

  Först kommer viruset in i kroppen & sen så stannar den kvar där tyst i några dagar (väntar ibland på att immunförsvaret ska bli svagare). Sen så går man från att va full frisk till jättesjuk med feber på bara några timmar. De symtom man kan få då är:

  • Hög feber – vanlig
  • muskelsmärtor
  • huvudvärk
  • hosta – typiskt symtom
  • nysningar
  • rinnande näsa

  Om det blir allvarligt och cirkulationsorganen påverkas så kan man i värsta fall tom dö.

  Oftast brukar det lugna ner sig efter 3-5 dagar men återkommer febern kan det tyda på att man har blivit smittad bakteriellt, ex av streptokock bakterien. Man kan då få lunginflammation men det här är en annan femma :-)

  Spridning:

  Viruset sprids genom vätskepartiklarna som bildas när man nyser & hostar & df är den en luftburen smitta (munskydd kan hjälpa). Virusen brukar stanna kvar i luften ganska länge & df är det svårt att undvika att bli smittad om ex en familjemedlem är sjuk. De kan oxå landa på olika ytor och va där i upp till 7 timmar! ex på frukt som nån tar sen & äter hahah urk.. man kan oxå smittas av att gnugga i ögon el ex peta sig i näsan med smutsiga fingrar—df är hygien mkt viktig människor!!

  Döden

  Om man missköter sin sjukdom så kan man dö!!!

 • Den är faktiskt en av våra vanligaste dödsorsaker!

 • Sker ffa pga komplikationerna som den ger upphov till ex den bakteriella lunginflammationen som jag nämnde tidigare. Det är oftast äldre, sjuka el barn som drabbas hårdast. Under influensaperioder brukar ca 5000 dödsfall normalt ske i Sverige bland pers över 65 år. Vaccin finns dock om man ej vill bli smittad =)

  Svininfluensan

 • Detta virus är ganska vanligt hos grisar & sprids normalt ej till människor. Det som nu har hänt är att viruset har muterat (ändrat lite på sitt DNA) och kan df smitta människan & människor emellan. Den har hittills dödat ca 20 människor i Mexico City, Mexico av ca vad man tror är ca 800 smittade.

 • Man har nu också hittat 7 lindriga fall i USA.

 • Personerna som har dött har varit mellan 20 – 50 år gamla & i övrigt helt friska.

  Sveriges utrikesdepartement avråder df nu resor till Mexico.

 • Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!