13 juli, 2011

Man använder ett tympanogram för att mäta trumhinnans rörlighet. Man får på så sätt ett indirekt mått om det föreligger vätska eller luft i mellanörat.

 

Undersökningsmetoden går ut på att en lågfrekvent bärton skickas in genom en propp i hörselgången, samtidigt som en pump varierar trycket i hörselgången, från ett övertryck på 400 daPa (dekapascal) till ett undertryck på cirka –500 daPa. Tonen kommer därmed reflekteras mot trumhinnan och beronde på mellanörats status får man en registrering som kan se olika ut om det finns luft eller vätska/var i mellanörat.

Felkällor vid tympanometri

• Skrikande barn
• Huvudrörelser
• Sväljning (t ex nappsugande)
• Problem med kuffen: Fel kuff, inte tättslutande eller för liten
• Problem med proppen: proppen riktas mot hörselgångsvägg istället för mot trumhinnan (dra i ytterörat för att räta ut hörselgången) eller man håller proppen med kuffen för löst
• Hörselgången är helt fylld med vax
• Perforation eller radikalhåla > 6 cc (då startar inte tympanometern)
• Sklerotisk, orörlig trumhinna (kan ge falskt B-tympanogram)
• Obehag, smärta hos enstaka barn (samma vid test med Siegels tratt)
• Vid stora undertryck och en liten mellanörevolym visar tympanometern för högt negativt tryck

 

Normalt tympanogram

 

Tympanogram med vätska/var eller luft.

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!