19 maj, 2010

image 

Perifer facialispares, eller Bells pares som den kallas kännetecknas av svaghet eller förlamning av den mimiska muskulaturen i ansiktet.

 

Vid en ansiktsförlamning är det viktigt att avgöra ifall förlamningen beror på en stroke (blodpropp i hjärnan) eller ifall det är nerven i ansiktet, facialisnerven, som är drabbad.

Därför brukar man dela in paresen (förlamningen) i perifer pares (från facialiskärnan som ligger i hjärnstammen, pons t o m nerven) och i en central pares (skada i själva storhjärnan, supranukleärt)

 

image

 

ORSAKER

 

 • Orsaken till perifer facialis pares är i många fall okänd.
 • Herpes simplex virus (HSV) har i senare studier visat sig orsaka denna typ av pares vid reaktivering.
 • Autoimmuna reaktioner (när immunsystem angriper våra egna kroppsdelar) har också visat sig orsaka denna form av pares.
 • Varicella zoster virus (VZV), kan ge förutom perifer facialispares, också kranial polyneuropati och mer allvarliga, långdragna symtom.
 • Borrelios orsakad av spirocheten Borrelia burgdorferi ger ofta upphov till skador på kranialnerverna och perifer facialispares förekommer frekvent. Sjukdomen uppträder endemiskt beroende på bl a klimatologiska faktorer och fästingförekomst.
 • Stress och oro kan också ge upphov till facialisparesen. (Min egna hypotes är att stressen sänker immunförsvaret och på så vis leder till en reaktivering av ex herpex simplex viruset som på detta sätt ger upphov till paresen)

 

image
SYMTOM

 

 • Paresdebuten föregås ofta av virala infektioner men ej alltid

 

 • Patienten anger ibland att drag utlöst symtomen

 

 • Tidiga symtom ses i form av:

- stelhets- eller domningskänsla i ansiktet

- värk bakom örat

- smakbortfall

- ljudöverkänslighet på den drabbade sidan

 

 • Ökat eller minskat tårflöde förekommer ofta

 

 • Paresen är oftast ensidig

 

 • Värk förekommer oftast bakom örat och strålar ibland till ansiktet och pharynx (svalgen)

 

 • Blåsor i örat i samband med facialispares ger den troliga diagnosen Ramsey Hunts syndrom, dvs VZV-infektion

 

image

LEDTRÅDAR:

 

 • Vid dubbelsidig pares, i första hand -->  misstänka borrelios. Facialispares hos barn orsakas oftare än hos vuxna av borrelios

 

 • Neurosarcoidos kan också ge dubbelsidig facialispares

 

 • HSV misstänks vid samtidig recurrent (återkommande) oral (mun) eller labial (läpp) herpes

 

 • VZV misstänks vid samtidig förekomst av virusblåsor på ytteröra, hörselgång eller trumhinna. Ibland samtidig hörselnedsättning och/eller rotatorisk yrsel.

 

image

Kliniska fynd

 • Paresen indelas kliniskt i partiell och total dvs. antingen är muskelförlamningen i ansiktet påverkad delvis eller helt.

 

 • Hyperacusi, ljudöverkänslighet, föreligger pga utslagen stapediusmuskel på den förlamade sidan.

 

 • Dysgeusi, smakbortfall, förekommer vid chorda tympani-påverkan.

 

 • Hyperestesi (överkänslighet för olika slags retningar så att förnimmelsen upplevs starkare än normalt.) eller dysestesi i trigeminus (kranialnerv V) föreligger ofta de närmaste dagarna efter paresdebuten.

 

 • Även andra kranialnervsengagemang kan förekomma och kräver då utvidgad utredning med audiometri, ENG samt ibland MR.

 

image


BEHANDLING

 

 1. Antiviralt medel såsom aciklovir eller valaciklovir vid HSV- eller VZV-misstanke.
 2. Ögat skyddas med urglas och i förekommande fall ges tårsubstitut såsom Isopto-Plain eller Occulentum Simplex (Undvik Noviform, eftersom denna kan påverka patientens syn pga salvans gula färg).
 3. Kortisonbehandling (prednisolon) i 10 dagar i nedtrappande dos används frekvent internationellt. Flera senare studier visar att steroidbehandling har en fördelaktig effekt på utläkningen av paresen jämfört med spontanläkning eller antiviralterapi. Steroider anses också ha en god effekt mot den retroaurikulära värken när den är uttalad.
 4. Vid länge stående perifer facialispares kan neuromuskulär träning vara av stort värde. Detta är en ny behandlingsform och ges av specialutbildad sjukgymnast
 5. Galvanisk stimulering används inte längre pga risk för kontrakturer i muskulaturen.
 6. Plastikkirurgiska behandlingsmetoder bör ej tillgripas förrän efter 6 månaders pares, eftersom spontanläkning kan ske inom denna tidsrymd.
 7. Möjligheten av Borreliainfektion kontrolleras med blodserologi. Vid misstanke eller bekräftad diagnos ges doxycyklinpreparat peroralt i hög dos under 2 veckor.

 


DIFFERENTIALDIAGNOSER (andra orsaker än Bells pares)

 • Guillain-Barré syndrom
 • Lyme disease (Lyme Borrelios, i Sverige: Borrelia)
 • Trauma med skallbasfraktur
 • Öron- och parotiskirurgi
 • Kronisk otit med cholesteatom 
 • Vid långsam paresutveckling och samtidigt palpabel tumor i samma sidas parotiskörtel måste alltid malignitet (cancer) misstänkas. Dessa tumörformer är ofta högmaligna. Metastaser förekommer i regionen.
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!