22 juni, 2011

 

 

Antibakteriellt spektrum:

 

- Streptococcus pyogenes grupp A

- alfa – streptokocker

- Streptococcus pneumoniae

- Neisseria Meningitis

- Haemophilus influenzae (ej betalaktamas producerande, ca 12%)

- Borrelia burgdorferi

- Corynebacterium difteriae

- Clostridum species (spp.)

- Peptostreptokocker

 

Resistens:

 

Pneumokocker:

- >30% resistens i Spanien, Portugal & vissa Öststatsländer.

- 5% resistens i Sverige, skåne 12%

- Kan dock använda högdos bensylpenicillin vid pneumokockinfektioner, undantag för meningiter

 

 

Farmakokinetik:

- Proteinbindning  ca 65%

- Halveringstid ca 50 min.

- Elimineras via njurarna både via glomerulär filtration & tubulär sekretion.

- Inom 6 timmar har 70% utsöndrats i aktiv form i urinen.

- Resten inaktiveras i levern till penicillioyl syra.

- Vid purulent meningit återfinns ca 10-30% av serumkonc i cerebrospinala vätskan.

 

Användningsområden:

- Förstahandsmedlet vid samhällsförvärvat pneumoni

- Svårare streptokockinfektioner

- Neuroborrelios, ett av alternativen

- Kan ges till gravida och ammande utan risk

 

Dosering:

Vikt 70 kg:

- 1g x 3 i.v.

- (T< MIC ca 75%)

 

Vikt > 80 kg:

- 3g x 3 i.v.

- Vid misstänkt infektion med pc-nedsatta pneumokocker (undantag meningit)

-Kräver normal njurfunktion

 

Endokardit:

- 3g x 4 i.v.

 

Anuriska patienter:

Förlängning av halveringstid till 3 timmar

 

 

Biverkningar:

 

- Överkänslighetsreaktioner

- Typ 1 allergi, IgE-medierat

- Nässelutslag, urtikaria (vanligast)

- Anafylaktisk chock

- Quinke ödem

- Läkemedelsexantem, makupapulösa utslag med/utan klåda

 

Vid tidigare typ 1 reaktion på penicillin:

- Ej använda betalaktam

-Undantag monobaktam (ger ej korsallergi)

 

Utslag utan klåda:

- fortsätt penicillinbehandlingen

-penicillin kan ges igen

 

Utslag med klåda

- seponering av penicillin

- undvik penicillin i framtiden

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!