22 juni, 2011

immuno

 

Tar med endast de undersökningar som finns vid de flesta svenska laboratorier.

 

Stafylococcus Aureus:

 

Antikroppstester mot alfa-hemolysin och teikonsyra

Använder: ASTA (antistafylokocklysintest) och ElISA

 

Endast liten nytta av dessa tester i klinisk verksamhet

 

Grupp A streptokocker, (GAS):

 

Antikroppstester mot streptolysin O (ASO) och deoxyribonukleas (ADNas)

 

Också liten nytta kliniskt, pga odling av GAS har hög sensitivitet och specificitet.

 

ASO:

- Positivt en vecka efter sjukdomsdebut

- Maximala titrar efter 3-4 veckor

- Normalisering inom några månader

- Svagt antikroppssvar vid hudinfektioner

 

ADNas:

- Antikroppsbildning även vid hudinfektioner

- Blir positivt några dagar senare än ASO

 

Home-pipette-and-plate

 

Salmonella typhi och S. Paratyphi:

 

Ger tyfoid- resp paratyfoidfeber

 

Penetrerar tarmslemhinnan och ger ett antikroppssvar

 

Serologi görs som komplement till faecesodling

 

Salmonellas Lipopolysackarid har kolhydratantigener; A-E

 

- Salmonella typhi = grupp D

- Salmonella paratyphi = grupp B

 

Widal’s test och ELISA

 

- titerstegring  7-10 dagar efter sjukdomsdebut

 

Yersinia enterocolitica:

 

G- tarmbakterie

Ger enterit med feber

Ibland också hud- och ledmanifestationer

 

Tester:

- Agglutinationstest och ELISA

- Bra komplement till odling

- Titerstegring 7 dagar efter sjukdomsdebut

 

Trypan

 

Treponema palludum (syfilis)

 

Kan endast odlas på levande djur

Laboratoriediagnostiken bygger ffa på serologi

 

Specifikt test:

Treponema Pallidum partikelagglutination (TPPA)

hög sens och spec

 

Ospecifikt Screeningsserologi:

RPR, VDRL, Wassermann’s test

Påvisning av antikroppar mot värdegna ämnen som läcker från cellen vid infektionsskada

 

Förekommer vid syfilis, men också vid:

 

- autoimmuna sjukdomar, SLE

-Levercirros

-Malaria

- Normal graviditet

 

Mycoplasma pneumoniae

 

Vanlig orsak till pneumoni

Odling = omständlig och tidskrävande

Diagnostiken baseras på serologi

 

Komplementbindningsreaktions (KB) test:

 

- Standarsmetod

- Favoriserar IgM antikroppar

- Första prov bör tas så tidigt so möjligt i sjukdomsförloppet

- Andra prov 7-10 dagar senare, för att upptäcka en antikroppsutveckling

- Fyrfaldig titerstegring mellan proven eller hög titer i enstaka prov = bekräftande

- Antikropparna försvinner inom 6 månader

 

mykoplasmainfektion ger upphov till köldagglutininer i serum

- Klumpar ihop erytrocyter vid temp under 37 grader

- Blir positivt redan under de första sjukdomsdagarna

- Kan göras bedside, 1 ml blod i ett rör med antikoagulantium. Ställs sedan i kylskåp. Efter några min ses för blotta ögat blodkroppsagglutination, försvinner vid uppvärmning.

 

article-page-main_ehow_images_a06_52_sb_serology-800x800

 

Chlamydia:

 

Chlamydia psittaci:

 

- Orsakar psittacos / ornitos

- Atypisk pneumoni som sprids med fåglar

- Ej lätt att odla

- Ger ett tydligt antikroppssvar

 

KB eller ELISA

- Preparation av lipopolysackarid som antigen

- Korsreagerar med lipopolysackarid från Chlamydia Pneumoniae

 

Chlamydia Pneumoniae

 

- Ger nedre luftvägsinfektion

- Sprids mellan människor

- Skilja mellan C. Psittavi och C. Pneumonia används specifikt agglutinationstest

- Svar relativ sent i förloppet, 6-8 veckor efter sjukdomsdebut

- Påvisas i luftvägssekret med hjälp av ELISA, immunofluorescens och PCR

 

Chlamydia trachomatis

 

- Ger upphov till urogenital infektion

- Enkel odlingsteknik är utvecklad

- Ger ett svagt antikroppssvar och df är serologi till liten nytta

 

 

Borrelios:

 

- Långsam antikroppsutvecklin, kan ta upp till 8 veckor.

- Serolgiska testernas användningsområden är vid neuroborrelios och acrodermatit.

- Analyserar förekomst av IgM och IgG antikroppar med ELISA teknik.

- IgG kan persistera i åratal

- Jämförelse av antikroppsnivån i blod och cerebrospinalvätskan vid misstanke om neuroborrelios

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!