25 februari, 2011

 

Vad kan doneras

 

Njure = vanligaste transplantationsorganet. Ca 400 personer får en ny njure per år. Vissa av dem får från en avliden givare och andra från en levande (nära anhörig eller passande individ). De levande utgör 40% av donatorerna.

 

Organ som kan doneras är:

 

- hjärta

- lungor

- pankreas

- njurar

-  lever

- tunntarm

   mm.

 

Vävnader som kan doneras är:

- blod

- benmärg

- hjärtklaffar

- hornhinna (vanligaste vävnadstransplantatet , ca 500-600/år)

- ben

- hudceller

 

Allotransplantation = transplantation mellan individer inom samma art

 

Autotransplantation = Vävnad som tas från individen och odlas till större skala och transplanteras tillbaks, ex hudbit vid brännskador.

 

Xhenotransplantation = Transplantation mellan djur och människa, framförallt gris.

 

Vem kan donera?

 

1. Hjärndöda

Utgör ca 3-400 personer / år

Kan donera både organ och vävnader

 

2. Levande

Njurar

Delar av levern, ex kan man donera 2 leversegment till små barn

Lunga

Vävnader

 

3. Nyss avliden i hjärtstillestånd (minuter)

Kallas non-heart beating donatorer. Denna metod används inte i Sverige ännu.

 

Njurar

Lever

Vävnader

 

4. Avliden i hjärtstillestånd (timmar / dygn)

 

Endast vävnader, organ överlever ej så långt.

 

När kan/ får man utföra en organdonation?

 

1. De lagar som reglerar donationsfrågorna måste vara tillförlitliga. 

 

2. Medicinska kontraindikationer skall ej föreligga. Allt är dock relativt och man får ta ett individuellt hänsynstagande. Man får ej som donator kunna överföra en svår eller smittsam sjukdom till mottagaren.

 

3. Måste ha samtycke

Om man inte tar ställning till donation antas man ha ett samtycke automatiskt i Sverige. Man kan också registrera sig till donationsregistret där man har alternativen.

Nej till donation

Ja till donation

Ja, men villkor, ex endast vissa organ får doneras.

 

Anhöriga har dock alltid vetorätt.

 

Hur det går till

1. Samtycke?

 

2. Man tar en medicinsk bakgrund

 

3. Utför tillvaratagandet

 

4. Lägger organet/vävnaden på lagring

 

5. Distribuerar / transplanterar

 

6. Återkoppling / Kvalitetskontroll

 

 

Problem med organbrist

 

Det finns för få avlidna organdonatorer

 

Brukar föreligga medicinska kontraindikationer hos donatorn

 

Ibland erhålls ej samtycket

 

I dagsläget finns det endast 130- 140 organdonatorer / år.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!