26 februari, 2011

Föreläsare: Inge Hojgaard

 

Njurstenar är mycket vanliga i I-länder. Detta antas vara livsstilsrelaterat. Män drabbas oftare än kvinnor. Män 10-20 % och kvinnor 3-6 %. Incidensen ökar och är i Sverige 1-2/1000

 

Ca 50% av de individer som insjuknar med njursten får ett återfall inom 5 år och hälften av de som söker vård pga njursten gör det pga ett återfall.

 

I de flesta fall kissar patienten själv ut njurstenen, men i 25% av fallen krävs aktiv behandling.

 

 

 

97% av njurstenarna är lokaliserade i de övre urinvägarna, i njurbäcken eller uretärerna.

De resterande 3% är blåsstenar, vilka fås när man tömmer blåsan dåligt. Detta är ovanligt i Sverige idag för att nu finns det bra hjälpmedel för blåstämning, ex olika urinkatetrar.

 

 

 

 

Symtom

 

Patienten får sk. renal kolik som börjar i flanken och som sedan radierar till buken och sedan neråt till ljumsken. Det är ej stenen som ger patienten besvär, utan vidgningen som obstruktionen leder till.

 

- Akut påkommande smärta

- Krampaktig smärta

- Patienten mycket orolig och kan ej sitta still

- Lågt blodtryck

- Utspänd buk

- Minskad tarmperistaltik

- Ömhet vid stenen

- Ömhet vid njurperkussion

- Illamående

- Kräkning

- Urinträngningar (pollakisuri), dock oliguri

 

 

 

Symtom vid obstruktiv pyelonefrit:

Det är viktigt att diagnostisera denna sjukdom för att patienten kan få permanent skada inom 24 timmar.

 

- Infektionssymtom, inkl feber

-Sepsissymtom

- Anuri

- Minskad kondition

- Sänkt RLS

- Kräkningar

 

Differentialdiagnoser

 

 

 

Magtarm:

 

- Akut kolecystit

- Pancreatit

- Ulcus

- Appendicit

- Diverticulit

 

Vasklulär:

 

- Aorta aneurysm

- Njurinfarkt

- Mag och mjältinfarkt, ex pga obstruktion av ett emboli.

 

Njure:

 

- Tumörer i njure, njurbäcken, uretärer

- Pyelonefrit

 

Gynekologiskt:

- Ovarial cysta

- Adnexit

- Ektopisk graviditet

- Endometrios

 

Annat:

 

- Hjärtinfarkt

- Diabetes mellitus

- Herpes zooster

- Pleurit

 

Initial terapi

 

 

 

Injektion med 75 mg diklofenak i.m.

 

Vid kvarstående smärta injicera 1 ml palladon 1 ml s.c.

 

Alla patienter som insjuknar för första gången med njursten får ej skickas hem utan diagnos.  Patienter som återfaller i njursten kan dock skickas hem och skötas polikliniskt.

 

 

Utredning

 

Urinsticka:

 

Leukocyter 

positivt (> 10 5 / ml) tyder på infektion

 

Nitrit  

pH > 70 tyder på infektion

pH < 60 tyder på njursten

 

Erytrocyter

positivt tyder på njursten

 

labbprover:

Kreatinin:

Ett högt värde tyder på minskad renal funktion. Det är ej ok att skicka hem en patient med ett kraftigt förhöjt kreatininvärde.

 

Kalcium:

> 2,5 mmol/l tyder på hyperparatyreoidism

 

Urat

Vita Leukocyter

CRP

 

Bildutredning:

 

CT-BUK:

Görs utan kontrast pga man får en minskad stråldos på detta sätt.

 

Man kan få reda på

 

-antal och lokalisation

-obstruktion med dilatation

-anatomiska abnormaliteter

-andra orsaker till symtomen, ex fleboliter i ljumsken

 

Ultraljudsonografi:

Används ex när CT är kontraindicerat, ex vid graviditet. Dock är det svårt att hitta njurstenar med denna metod. Man kan se om det föreligger hydronefros, dock bör man ta hänsyn till att hydronefros är vanligt vid graviditet.  Här kan man också se ifall det föreligger obstruktion med dilatation.

 

Vanlig röntgen Buk

Vid oklara fall kan man köra med anterograd eller retrograd pyelografi.

 

Behandling som faciliterar att patienten kissar ut stenen

 

 

 

 

 • Diklofenak 50 mg x 2 även om patienten är smärtfri

 

 • alfablockerare 10 mg x 1. Detta underlättar passagen.

 

 • Ett högt vätskeintag för att öka diuresen. 2-3 liter vatten / dag

 

 • Psykiskt aktivitet

 

 

Aktiv behandling

 

 

 

Indikationer:

 

 • Om patienten inte kan kissa ut stenen
 • Om stenen är > 6 mm
 • Kraftig dilatation
 • Minskad njurfunktion
 • Infektion i det obstruerade området
 • Patientens profession, ex kan piloter ej flyga om de har njursten

 

1. Stötvågsbehandling, ESWL

För urinstenar < 20 mm

 

2. Perkutan lithotripsi

För urinstenar > 20 mm

 

3. Endoluminal lithotripsi

För distala stenar, eller stenar som ej krossades helt med ESWL. Och för vissa tyder av urinstenar

 

4. Stenupplösning

För urinsyrastenar

 

5. Öppen kirurgi

Används endast i enstaka fall

 

Prevention

 

 

 

 

 • Högt vätskeintag för att öka diuresen, 2-2,5 L vatten / dag
 • Minskad proteinintag
 • Minskad kroppsvikt
 • Ökad fysisk aktivitet
Categories:

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!