20 mars, 2011

De olika tumörtyper som kan uppstå i en urinblåsa är följande:

 

 • Transitional cell carcinoma, TCC
 • Adenoma
 • Lymfoma
 • Sarcoma
 • Metastaser

 

Vid tillväxt utanför blåsan har man en sämre prognos.

 

Transitional cell carcinoma, TCC

 

Insjuknas från 30 års ålder, genomsnittsåldern är 70 år

 

Familjär hereditet existerar, dock ovanlig

 

Miljöfaktorer är troligtvis viktiga. Rökning ökar risken med 2-10 gånger. Dessutom har man ökad risk om man arbetar inom industrin eller inom färgbranschen.

 

Lokal inflammation kan utgöra en bakomliggande orsak.

 

-Kronisk urininfektion (paraplegia)

-Bilharzia ( bilharzia, snäckfeber i Nordöstra Afrika och Mellanöstern)

 

Tumörinvasion in i urinblåsväggen:

är viktigt för tumörspridning, prognos och behandling.

 

 • Ingen invasion ( Ta)
 • Invasion genom den basala membranet av lamina proprian (T1)
 • Invasion av muskellagret (T2- T3)
 • Invasion av närliggande organ (prostata, uteruspelviska väggen T4 )

 

Stadieindelning blåscancer

 

 

Ta Ytlig i mucosa
T1 Ytlig i lamina propria
T2 I ytlig muskulatur
T3a I djup muskulatur
T3b Genom blåsvägg
T4a Nedväxt i prostata
T4b Överväxt bäcken

 

N0 Alla körtlar neg
N1 1 körtel positiv
N2 2 körtlar positiva
N3 3 körtlar positiva
Nx körtelstatus okänt

 

M0 Inga metastaser
M1 Metastaser

 

Differentieringsgrad

 

GI Högt diff
GII Medelhögt diff
GIII Lågt diff

 

Tumörutbredning

 

 

 

Lokaliserat

 • Genom blåsväggen
 • Till angränsande organ

 

Regionalt

 • Regionala lymfkörtlar

 

Metastasering

 • Lungor
 • Ben
 • Annat

 

Symtom

 

Makroskopisk hematuri

Cystit

Smärta

Kombination

Symtom från metastatser

 

 

Diagnostisering

 

Cystoskopi

Cytologi

Resektion

CT-buk, torax

Bone scan

 

 

Behandling av primära tumören

 

Transurethral resection (TUR)

Intravesical Instillation

Kemoterapi – mutamycin, adriamycin

 

Cystektomi  med urindirigering

 

-Ileal ledning

-Kontinent reservoir

-Blåssubstitut

 

Radioterapi

 

Generell Kemoterapi

-Neoadjuvant

-Adjuvant

 

Uppföljning

Individuellt beroende på patient och tumör

 

TUR  och / eller intravesikal cytoskopi 3 månader efter och därefter var 6 månad eller varje år upp till 5-10 år.

 

Cystektomi – var 4 månad under 2 år och däreftter var 6 månad för 6 månader under 3 år och därefter varje år.

 

 

Andra tumörer

 

Skivcells carcinom

- ca 5% av all blåstumörer

-Pga lokal irritation

-Aggressiv

-Behandlingen är cystektomi

 

Adenocarcinoma

-Från urachus-inf till toppen av blåsan

-1% av all blåscancer

-Aggressiv

-Behandling cystektomi

 

Adenoma

-Ovanlig

-Vanligtvis mindre tumörer <1 cm

-Diagnostisering vid patologisk examination

-Ingen uppföljning

 

Lymfoma

-Ovanlig

-Vanligtvis tillsammans med lymfom i andra kroppsdelar

-Behandlingen är densamma för lymfom generellt

 

Sarcoma

-Ovanlig

-Aggressiv

-Hittas vid patologisk examination

-Behandling cystektomi och adjuvant kemoterapi

 

Metastasering/ lokaliserad överväxt

- Lokaliserand överväxt – prostata, uterus, rectum

-Metastaser – magcancer, melanom

Categories:

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!