19 mars, 2011

 

Njurtumörerna brukar delas in i:

 

 • Renal cell carcinoma = vanligast
 • Oncocytoma = lokaliserad tumör och kan lokalt bli mycket stora, dock ej lika dödliga men lättblödande
 • Adenoma
 • Angiomyolipoma
 • Lymfoma
 • Sarcoma
 • Metastaser

 

RCC (Renal Cell Carcinoma)

ca 5-6 cm

 

Från 30 års åldern, är mer aggressiv hos yngre patienter

 

Familjär ärftlighet existerar, men är ovanlig. Familjerna brukar i sådana fall ha multipla

tumörer, ca 5-30 eller mer. Dessutom så utvecklar de nya hela tiden.

 

VHL (von Hippel-Lindau) genen hos 40-50%. Genens funktion är ej helt etablerad

Miljöfaktorer är troligtvis ej viktiga

 

En stor minoritet (25%-30%) av tumörer är primärt metastatiska.

 

RCC undergrupper

 

 • Klarcellscarcinom
 • Papillärt carcinom
 • Kromofob cancer
 • Samlingsrörscancer

 

 

Tumör Utbredning

 

Att fastställa tumörens utbredning är viktig för prognosen. Man använder TNM-systemet för renal cell carcinom.

 

 

Lokalt

Genom kapseln

Njurven

Ipsilateral binjure

 

Metastasering

Kontralaterala binjuren

Lungorna

Benen

Andra lokalisationer

 

TNM klassifikation för Renal Cell Cancer:

Tumören begränsad till kapseln

T1  = <4 cm
T1a = 4-7 cm

Stor tumör med calyceal deformitet

T2
Tumör utbredning till perirenal fett eller ipsilateral binjure T3a
Njurven eller vena cava inferior utbredning T3b = Njurven
T3c = Vena cava inferior
T4b = Vena cava inferior ovanför diafragman.
Lymfatisk utbredning N 1-4
Spridning till angränsande organ T4a
Fjärrmetastaser M1

 

 

Symtom

 

Makroskopisk hematuri

Smärta

Renal massa

Generell sjukdomskänsla, feber, hyperkalcemi

Symtom från metastaser

 

 

 

Diagnostisering

 

 

-Ultraljud

-CT-buk

-Biopsi / Cytologi

-CT-torax

-Bone scan

 

Behandling av primärtumören

 

1. Nefroktomi, med eller utan adrenalektomi

2. Partiell nefroktomi

3. Lokal kirurgisk extirpation

4. Lokal tumör destruktion – radiofrekvens, fokuserad ultraljud

5.Behandling av lokalt utbredd tumör eller metastaser

6. Extirpation av tumörtromb

7. Kirurgisk extirpation av metastatser

8. Adjuvant behandling – interferon, interleukin tyroxinkinas inhibitorer (Nexavar, Sutent)

 

 

 

Titthålskirurgi för njurcancer

 

 

Uppföljning

 

Individuellt beroende på patienten och tumören

Generellt 3-4 gånger/ år första året och sedan 2 gånger/ år under de följande 3 åren och till slut en gång per år i 5-10 år.

Uppföljningen innebär:

-Klinisk undersökning

-Lungröntgen

-Labbprover

 

 

 

Andra typer av njurtumörer

 

 

Onkocytom 

Dessa kan bli stora

2-5% av njurtumörerna

Lokalt utbredning

Inga metastaser

Svårt att differentiera från högt differentierat RCC

 

Adenom

Oftast mindre tumörer, < 2 cm

Diagnostiseras vid den patologiska examinationen

Ingen uppföljning

 

Angiomyolipom

Oftast små men kan bli stora

Innehåller fett  som ses vid CT och ultraljudet

Nefrektomi vid blödningsproblematik eller vid stora massor

 

Lymfom

Ovanlig, oftast bilateral

Vanligtvis tillsammans med lymfom i andra kroppsdelar

Behandlingen är den för lymfom

 

Sarcoma

Aggresiv

Hittas vid den patologiska examinationen

Adjuvant behandling

 

Metastaser / Lokaliserad utbredning

Lokaliserad utbrening från binjurar

Metastaser från bröstcancer eller äggstockscancer

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!