27 augusti, 2010

image

Reumatisk feber uppkommer efter en övre luftvägsinfektion med hemolytiska streptokocker. Symtomen brukar komma efter ca 3 veckor och angriper ofta hjärtat och på sikt kan kroniska klaffsjukdomar- reumatiska klaffel- uppträda.

 

I Sverige är sjukdomen ovanlig numera, men tyvärr är den ganska vanlig i U-länder och drabbar då ffa barn och yngre vuxna. I många av dessa länder har ca 1-2% av skolbarnen reumatiskt klaffsjukdom.

 

Klinik

Vid akut reumatisk sjukdom är de mest typiska manifestationerna

 

  • Artrit
  • Kardit
  • Korea (danssjukan)
  • Erythema marginatum
  • Subkutana noduli

 

Artrit

Drabbar i huvudsak stora leder och flyttar sig ofta från en led till en annan. Detta ger ej upphov till några bestående skador.

 

 image

Kardit

Uppträder hos mer än hälften av alla fall och rör sig om en pankardit, dvs såväl endokardium som myokardium. Detta kan i sin tur leda till hjärtsvikt och perikardexudat.  Likaså kan man se en klaffpåverkan med svullnad av mitralisklaffen som kan leda till mitralisinsufficiens, vilket ger en systolisk blåsljud över apex.

 

Den akuta karditen är dock symtomlös men den spelar roll för prognos i och med att den ofta åtföljs av en subakut eller kronisk inflammation som kan ge upphov till progressiv ärrbildning.  Denna klaffsjukdom drabbar främst vänstersidiga klaffar och då framförallt mitralis. Engagemang av tricuspidalis- och pulmonalisklaffen är däremot sällsynt.

 

 

Korea

Uppstår pga cerebrala reaumatiska förändringar. Ses hos ca 20% av patienterna. De får då ofrivilliga rörelser och bristande muskelkoordination som klingar av inom 1-2 veckor.

 

Diagnostik

Diagnosen är svår att ställa, man kan dock få hjälp av Jones kriterium.

 

Mer betydelsefulla tecken (“major manifestations”)

-Kardit
-Polyartrit
-Korea
-Erythema marginatum
-Subcutana noduli
Mindre betydelsefulla tecken (“minor manifestations”)

-Ledsmärtor
-Feber
-Förhöjning av SR eller CRP
-Förlängning av P-Q-tiden i EKG
Stöd för föregående infektion med streptokocker

-Positiv svalgodling
-Hög eller stigande AST

Om det finns stöd för föregående streptokockinfektion så ska man ha 2 mer betydelsefulla tecken eller 1 mer betydelsefull med 2 mindre betydelsefulla för att det ska föreligga hög sannolikhet för akut reaumatisk feber

 

 

Behandling

 

image

 

Vid akut reumatisk sjukdom ger man penicillin i 10 dagar samt antiinflammatoriska medel, ex salicylater i högdoseller kortison.

 

Patienter med genomgången reumatisk feber löper stor risk för recidiv när de får en ny streptokockinfektion, därför för man vara generös med antibiotikabehanding vid ÖLI. I vissa fall kan man överväga kontinuerlig penicillinbehandling som sekundärprofylax, åtminstone till barn och unga vuxna. Behandlingstiden skulle i såfall vara mellan 5-10 år och i utvalda fall livslång.

Categories:

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!