31 januari, 2010

Tyreoideahormoner – reglering & funktion

Anatomi & fysiologi


Tyreoidea –> 2 lober som är förbundna med isthmus. Körteln väger ~12-20 gram & är ~2 cm bred, 2,5 cm tjock & 4 cm hög.
Dess exakta läge på halsen kan variera & den kan vara belägen lågt i jugulum.


Den kan vara svår att palpera. Isthmus är belägen framför trakea & i regel strax nedanför ringbrosket.
Sköldkörtelhormonerna tyroxin T4 & trijodtyronin T3 bildas i follikeln i sk follikelceller som omger follikellumen --> bildar på så sätt en funktionell enhet.


Follikelinnehållet är särskilt rikt på proteinet tyroglobulin (Tg). I nära anslutning till tyreocyterna ligger de kalcitoninproducerande parafollikulära cellerna –> C-cellerna.
Syntesen av T4 & T3 = beroende av jodid, vilket efter upptag i tyreoscyten oxideras & organifieras ( binder Tg) vid den apikala ytan i reaktioner där H2O2 + enzymet tyreoperoxidas (TPO) deltar.
Vid jodering av Tg bildas MIT & DIT –> kopplas så att T4 & T3 bildas.
TG spelar på så sätt en viktig roll, dels för bildning av T3 & T4; dels för upplagring av dessa samt upplagring av det sparsamma ämnet jod.
Tyreostatika (propyltiouracil, tiamazol) hämmar bla oxideringen av jodid & kopplingsprocessen –> hämmar på så sätt bildningen av hormonerna. Hög jodtillförsel blockerar oxideringen & kopplingen & endocytosen (litium oxå) –> betyder alltså att det förhindras att man bildar fööör mkt hormoner.
tyreoidea bildar mkt mer T4 än T3 men T3 är mkt mer biologiskt aktiv. Den största delen av T3 i cirkulationen kommer från dejoderat T4 i perifera vävnader ex lever & njure. Vid vissa tillstånd ändras omvandlingen av T4 –> T3 så att det istället bildas inakt T3 (reverse T3)
Tillstånd med nedsatt perifer omvandling av T4—> T3 & ökat inakt T3

 • fasta el malnutrition
 • långvarig feber
 • svår allmän sjukdom
 • efter operation
 • läkemedel
-glukokortikoider
-propyltiouracyl
-propanolol
-amiodaron
-jodhaltiga kontrastmedel
I blodet finns det mesta av T3 & T4 bundet till plasmaproteiner;
 • Tyroxinbindande globulin (TBG)
 • Transtyretin (prealbumin)
 • Albumin
~0,003 % av T4 & 0,3% av T3 = fritt –> dessa fria värden är inte beroende av koncentrationen av plasmaproteiner som kan ändras vid ex;
 • graviditet
 • p-piller
 • sjukdom
 • läkemedel
Dessa ändrar bara det totala konc av T3 & T4 & ej den fria (aktiva) hormonfraktionen. ?? men hurdå; om det finns mindre bärarproteiner så borde väl bli mer fritt i och med att de ej kan binda till nått???

Syntes & lagring av tyreoideahormon & även tyroideas tillväxt regleras av hypofyshormonet tyreotropin (TSH) --> bildas av hypofysens tyreotropa celler. TSh frisättningen = stimulerad av TRh från hypotalamus & hämmas av T3 & T4 på både hypofysär & hypotalamisk nivå. –> finns en viktig feedbacksamspel mellan hormonproduktion i tyreoidea & sekretionen av TSH från hypofysen. Detta medför att ökade mängder T3 & T4 pga hypertyreos –> minskade nivåer av TSH –> sänker T3 & T4; vid hypotyreos sker det motsatta.
Syntesen & sekretionen av TSH hämmas vid svår allmän sjukdom (non-thyroidal illnes) & vid farmakologisk behandling (somatostatin, dopamin & glukokortikoider).
Tyreoideahormonerna utövar sina effekter på nukleär nivå –> T3 = det aktiva hormonet. De passerar över membranet och binder specifika tyreoidhormonreceptorproteiner (TR) –> som är lokaliserad intranukleärt—> där binder TR & T3 komplexet DNA & i samverkan med andra transkriptionsfaktorer akt produktionen av:
 • proteiner
 • hormoner
 • enzymer
 • receptorer etc.
T3 kan oxå ha en nedreglerande effekt –> ex på TSH syntesen.
Pga den långsamma effekten av T3 på genregleringen –> kliniska effekten av tyreoideahormonbehandling vid hypotyreos = märkas flera veckor senare än vad serumnivåerna av T3 & T4 visar.
Vid tillförsel av T3 –> ökar hjärtats, musklerna & nervsystemets känslighet för katekolaminer; detta = en icke genomisk effekt.

Inverkan av kost & medicinska preparat

Jod:
vårt normala jodbehov = ~150 mikrogram/dag. I vissa länder finns det en stor jodbrist –> leder till mkt uttalad tyreoideaförstoring.
Om en gravid kvinna har jodbrist så kan barnet få irreversibela neurologiska skador relaterade till hypotyreos –> kallas för kretinism
Vid jodbrist ökar prevalensen av kompensatorisk atoxisk diffus struma krafigt. OM man då plötsligt ökar jodtillförseln via födan eller farmaka/kontrastmedel –> tyreoidea funktionen påverkas –> både underfunktion (jodblockering) som överfunktion. Dock om man intar för mkt jod så ökar man risken för autoimmun tyreoideasjukdom Är det därför man har så mkt autoimmun tyreoideasjukdom i Sverige???
Goitrogener:
Maniokrot (kassava) –> grundstommen i födointagen i många tropiska länder. Den innehåller dock tiocyanat –> hämmar syntesen av tyreoideahormon.
Mediciner:
Litiumbehandling –> påverkar hormonsyntesen & frisättningen –> tyreoideahormonrubbningar—> tyreoideaförstorning.
Amiodaron (antirytmikum) –> innehåller 37 viktprocent jod & har en struktur som liknar tyreoidehormonernas –> kan inducera både hypo- (av samma anledning som ovan? ) & hypertyreos.
Jodhaltiga kontrastmedel –> kan blockera jodupptaget i flera månader efter det att undersökningen genomförts.
Categories:

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!