16 januari, 2011

Claudication intermittens (CI) innebär att smärta uppkommer i vaden vid fysisk ansträngning. Vid svår sjukdom kan denna smärta även uppkomma I vila.
CI orsakas av arterioskleros (åderförkalkning) som blockerar de stora kärlen i benen, ofta hos rökare och diabetiker.


Symtom

Vid fysisk ansträngning får man en klassisk smärta i vadmuskeln som till slut får patienten att stanna och vila, därav det klassiska benämningen “fönstertittarsjukan”. Oftast kan patienten återuppta fysisk aktivitet efter att ha vilat lite. Patienten kan dessutom få muskelsvaghet, “benen orkar inte”, eller smärtor i vila med värk i gluteum och hudnekroser.

Utredning

1. Palpation/ auskultation av bukaorta, femoralis, och fotpulsar.
2. Perifer blodtrycksmätning inkl. ankelbrakialindex (ABI). Systoliskt ankeltryck/Systoliskt armtryck = Ankelbrakialindex (ABI).
ABI > 1 = normalt. ABI < 0.9 = allvarlig generell åderförkalkningssjukdom. ABI < 0,6 = påtagligt ökad risk för dödlig händelse beträffande hjärta och kärl. ABI < 0,5 = allvarlig ischemi i fot. Mätning av tåtryck istället för patienter med diabetes,för att stela kärl kan ge ett för högt ABI index, gräns för ischemi vid tåtryck är 40-50 mm systoliskt.
3. Notera blekhet och perifer kyla i fot (särskilt med benen i högläge), förekomst av behåring, nagelstatus och förekomst av sår. Notera venfyllnad.
Labbprover:
  • Blodtryck
  • Hb
  • EVF (erytrocyt volym fraktion)
  • TPK
  • P-glukos
  • HbA1c
  • Lipidstatus
  • S-kreatinin
  • EKG
  • Ultraljud

Differentialdiagnos:

- Spinal stenos
- DVT
- Lumbago-ischias
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!