31 januari, 2010

image

Sker när man blir akut sjuk i någon sjukdomstillstånd som ej direkt berör tyreoidea men där den påverkar tyreoidea indirekt. Påverkar såväl tyreoideahormonregleringen & analysmetoder på ett ofta uttalat sätt.
Sådana tillstånd kan vara:
 • akuta infektioner
 • influensa
 • hjärtinfarkt
Vid NTI så hämmas TSH-utsöndringen på en hypotalamisk nivå & df så är de låga vid svår sjukdom.
Den farmakologiska behandlingen kan oxå i sig påverka patientens tyreoideafunktion ex kan behandling med dopamin & höga doser av steroider hämma TSH utsöndringen centralt.
Metabolismen av tyreoideahormonerna påverkas oxå & tyroxin konverteras långsammare & till stor del till reverse T3 –> df sjunker T3 nivåerna påtagligt vid NTI medan T4 nivåerna kan vara förhöjda el mkt låga vid svår sjukdom (pga den hämmade TSH-frisättningen)
Några veckor efter tillfrisknande ses en rekylstegring (tillbakastegring) av TSH (upp till 5-10 mE/l)
Många hormonanalyser påverkas oxå av substanser som frisätts vid NTI, ffa fria fettsyror –> df bör man undvika att göra tyreoideautredning om det inte är starkt indicerat.

1 kommentar:

 1. Non thyroid illness (NTI)
  Vid annan akut sjukdom är det inte ovanligt att tyroideaproverna påverkas utan förekomst av sköldkörtelsjukdom.
  Tidsförlopp
  -Konverteringen från T4 till T3 minskar till förmån för konvertering till rT3 (reverse T3, inaktiv metabolit). Vid milda former av NTI är detta oftast den enda manifestationen (lågt T3-syndrom).
  -Vid svårare former av NTI ses ibland en initial stegring av T4 till följd av den minskade konvertering till T3.
  -Därefter ses ofta en sänkt nivå av TSH (kommer efter T3-sänkningen). Sekundärt till detta ses även en sänkt nivå T4.
  -Några veckor efter akutskedet ses en rebound stegring av TSH med värden upp emot 10 mIE/L.
  -Vid svår långdragen allmänsjukdom (intensivvårdsfall) ses ofta kraftigt sänkt T3, T4 och TSH.

  Gör så här:
  Undvik att diagnostisera tyroideasjukdomar i akutläget. Även i akutläget kan man med stor sannolikhet utesluta hypertyreos om TSH inte är sänkt och hypotyreos om T4 är normalt.
  Ta om proverna 6-8 veckor efter den akuta sjukdomen.

  ST-läkare medicinkliniken NLN

  SvaraRadera

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!