19 maj, 2011

Jag fick en förfrågan att lägga upp videoklipp om hur tarmvillin arbetar och vad som händer vid celiaki. Här kommer de.

 

Normalt upptag

 

Några studenter beskriver glutenintolerans på ett bra sätt med bilder

04 maj, 2011

Allmänt

Kallas även grå starr. Linsens tjocklek ökar, och dess kemiska sammansättning och färg ändras normalt med åren. Katarakt (linsgrumlingar som är märkbart synnedsättande) ökar i frekvens med åldern, och finns över 50% i åldersgruppen över 75 år. Den idiopatiska ålderskatarakten är vanligast, men det finns ovanligare kataraktformer där orsaken är känd (efter trauma, steroidmedicinering, diabetes eller kronisk irit).

 

Symtom och Fynd

Patienten besväras av en oftast långsamt tilltagande synförsämring, ibland lika på båda ögonen men ofta tidigare på ena ögat. Liksom vid alla långsamma synförändringar är det vanligt att patienten upptäcker den vid slumpvis förtäckning av andra ögat, och då tror att synen försämrats hastigt. Patienten kan vidare besväras av bländning, monokulär diplopi eller uppleva nytillkommet närsynthet. (“Behöver inte längre läsglasögonen.”)

 

I mycket sällsynta fall kan en tät grumlad lins läcka proteiner med en häftig antigen-antikroppsreaktion, uveit, och fakolytiskt akut-glaukom som följd. Ögat är då kraftigt rött och värkande. I de allra flesta fall blir det dock patientens kroniska besvär (synnedsättning etc. ) som avgör om och i så fall när katarakten opereras. Många katarakter progredierar så långsamt att patienten klarar sig väl utan att någonsin behöva opereras.

 

Vid undersökning bedömer man bäst graden av katarakt i genomfallande belysning. Nedsatt röd reflex och svårigheter att se fundusdetaljer vid ögonspegling stämmer väl med kataraktdiagnosen.

 

Handläggning

Ögonläkarremiss för bedömning av op-indikation är motiverad då patienten har sådana besvär att han/hon själv upplever det som störande. Accidentellt upptäckta linsgrumlingar vid oftalmoskopi av en patient som inte anger synbesvär är inte i sig någon anledning till remiss eller information till patienten.

 

Naturligtvis är en tät katarakt ingen garanti för att det inte också finns andra sjukdomar i ögat, t ex makuladegeneration eller glaukom. Diagnostisk av dessa kan försvåras om insynen till ögonbotten är begränsad av katarakt. Ensidig katarakt hos en yngre patient är indikation för b la ultraljudsundersökning ( för att utesluta tumor och annan allvarlig patologi)

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!