31 januari, 2010


Med Struma menas endast att sköldkörteln är förstorad—> dvs en pers med struma kan ha en normal, över el underfunktion.
Sköldkörtelns storlek är svår att bestämma ordentligt med palpation & en normalstor körtel ~20 ml = ej alltid palpabel.
Det är mkt vanligare med eutyreoid struma bland kvinnor än män .
Tyreoidea växar oftast i puberteten & en övergående volymökning~30% i samband med graviditet är vanligt.
Det är många faktorer som påverkar dess tillväxt och förståelsen för hur struma utv = ofullständigt känt. TSH är den faktor som oftast nämns, men många andra tillväxtfaktorer + hereditära faktorer = av betydelse.
Till en början växer tyreoidea homogent –> med ökning av antalet folliklar = diffus struma
I det fortsatta förloppet kan utvecklingen vara heterogen –> vissa folliklar växer oberoende av TSH, medans andra behåller sin känslighet för detta hormon & växer df långsammare el ej alls.
Denna ojämnhet visar sig genom bildning av mindre el uttalat fasta runda partier detta tillstånd kallas för nodös struma.
Antalet autonoma folliklar kan kan öka & gradvis kan på så sätt en relativ överproduktion av tyreoideahormoner leda till minskning av TSH.
Eutyreoid struma kan oxå ses Hashimotos sjukdom—> då är tyreoidea oftast hård & ofta med en påtaglig förstoring över isthmuspartiet. Diagnosen ställs genom finnålspunktion el genom bestämning av TPOAk –> som praktist taget alltid kan påvisas vid detta tillstånd. De som har Hashimotos sjukdom + påtaglig tyreoideaförstoring bör få L-tyroxin i en dos som ger ett TSH-värde i nedre referensområdet. Erfarenhet har visat att det ofta minskat patientens struma.
Om en eutyreoid pat har en tyroidesförstoring av diffus typ så kan man försöksvis- under 6 månader- ge patienten L-tyroxin för att se om en sänkning av TSH –> effekt på tyreoideas storlek; bör dock vara försiktig om pat = hjärtsjuk.
Patienter med nodös struma skall ej få L-tyroxin för att struman påverkas då ej & riskerar ist att tom en liten dos blir översubstituerat då sköldkörteln innehåller ofta autonoma partier. Dessa bör kontrolleras regelbundet med tyreoideaprover 1-2 ggr per år eftersom de riskerar att utv ökad hormonproduktion & klinisk tyreotoxikos el ytterliggar skäldkörtelförtoring. Får patienten problem med kompressionsymtom (sätter maten i halsen) eller trakeapåverkan (strypningskänsla el stridor vid ryggläge i sängen) el blir struman alltför estetisk besvärande bör pat remitteras till kirurg.

endokrin-Struma-benigna

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!