03 september, 2009

Av Peter Jakobsson; IKE/ Avd för oftalmologi

imageJagande djur har sina ögon rakt fram, vilket ger dem bättre avståndsbedömning. Dock får de också en skelning.
imageIcke- jagande djur har sina ögon istället vid sidan, vilket ger dem ett bättre perifer perceptionsförmåga. De ser mer utan att behöva använda sina ögonmuskler med andra ord.

image

Människan betraktas som ett jagande djur. Och det som är nytt för dem är att de har fibrer som inte korsar över till andra sidan, vilket ger binokularitet. Binokularitet innebär samsyn, alltså synbarkens förmåga att sammansmälta de bägge något olika bilderna från vardera ögat till en.

    Förutsättningar för binokulärt enkelseende:

    Att det finns två näthinnebilder

    Kravet uppfylls ej vid:

- monokulära optiska hinder såsom katarakt, missbildningar (colobom), tumörer (retinoblastom)

Att det finns retital korrespondens

Kravet uppfylls ej vid:

- Ställningsfel (skelning, pareser)

- Aniseikoni (olikstora bilder, kan vara pga olika refraktion i ögonen)

Om förutsättningarna är uppfyllda så inträffar fusion (= synbarkens förmåga att sammansmälta de bägge något olika bilderna från vardera ögat till en. Innebär också en motorisk styrning av de båda ögonen så att bilderna stämmer överens)

Sensorisk anpassning till skelning

Hos de unga sker en suppression, vilket innebär att ena ögat undertrycks (kopplas bort). Detta leder till synnedsättning, vilket kan bli bestående om man inte gör något.

Hos en 4-åring sker en kort period av dubbelseende vid skelning som vara i några dagar till max en vecka. Om man får en skelning i vuxen ålder så är dubbelseendet konstant, alltså den går inte bort.

Amblyopi (grek. amblyos = slö, oskarp)

Definition:

synnedsättning med förändringar i synbarkens celler och som beror på bristande stimulans av dessa celler

(När det inte finns en förändring i retina när man kollar i ögat trots synnedsättningen, bör man misstänka detta tillstånd)

Ålder:

Kan bara ske då synsystemet befinner sig i plastisk fas < 6-8 år ; ej över 10 år.

Hos de vuxna sker ingen amblyopi vid skelning. De behåller normalsyn.

Denna form av tillbakabildning gäller allt i nervsystemet som inte stimuleras. Det kan sedan inte återaktiveras.

Kritiska perioden

sammanfattning

  • mycket känslig period: före 6 mån
  • känslig period: 6 mån – 2 år (medfödd starr bör opereras innan 2 mån)
  • påverkbar period: 2-4 år (sker synkontroll i BB, och skelning, synnedsättning mm upptäcks)
  • Mindre påverkbar period: 4-9 år

Amblyopi – orsaker

1. Amblyopi orsakas av ljusdeprivation, ex vid ensidig eller dubbelsidig katarakt. Därför skall man alltid undersöka nyfödda med igenomfallande ljus för att se ifall det finns en röd reflex.

Man behandlar amblyopi genom att ta bort det optiska hindret- operation, före 2 månaders ålder vid medfödd katarakt.

2. Fortsättning följer nu under helgen =)

Categories:

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!