30 oktober, 2010

Astma definieras som en föränderlig luftvägsobstruktion spontant eller efter retning av något ämne.

 

image

 

Symtom:

 

 • Astma ger Bronkobstruktion/ spasm som i sin tur ger upphov till  andningssvårigheter: (Dyspné)

 

 • Sänkt PEF

 

 • Eventuellt förlängt expirium

 

 • Ronki, ”pip i bröstet”

 

 • Hosta (typiskt är nattlig hosta, hosta vid ansträngning eller långdragen hosta)

 

 • ”Sänkt kondition”

 

 • Slemhinnesvullnad

 

 • Ökad slemproduktion

 

 • Intermittenta besvär som ökar besvär vid luftvägsinfektion

 

 • Återkommande långdragna luftvägsinfektioner

 

 • Överkänslighet mot ASA/NSAID

 

 • Kroniska symtom från näsa (täppa, rinnande näsa, nedsatt luktsinne, näspolyper)/bihålor.


Individer med visa former av yrkesastma -ffa diisocyanater- har ofta kvarstående astmasymtom även efter upphörd exponering.

 

image

Diagnostik

 

1.Reversibilitet:

> 12% förbättring av FEV1 och minst 200 ml vid inhalation av ß2-stimulerare ( exsalbutamol eller terbutalin)

> 15% ökning för PEF eller > 60 liter/minut.

 

2. Variabilitet:

PEF mäts 2-3 ggr dagligen.

Högsta PEF (efter inhalation av ß2-stimulerare)   minus före inhalation av ß2-stimulerare, dividerat med medel- PEF.

Om > 20% = signifikant variabilitet, dvs reversibel luftvägsobstruktion


3. subjektiv, positiv effekt av insatta astmamediciner.


4. positiv steroidtest med FEV- ökning = 15 % efter prednisolon i 2 veckor


5. positiv metakolin- eller histamintest

 

6. Allergitest (pricktest eller phadiatop)

 

7. Ev. Lungrötgen

 

8. Provokationstest

 

Status: Förlängt expirie? Allmänpåverkan? Andningsfrekvens? Distansronki? Rassel? Cyanos? Pulsoxymeter? Indragningar? Rinitbesvär?

 

Grundlig anamnes:

- Utlösande faktor

-Hereditet

-Rökning

-Läkemedel

-Kronisk rinosinuit

 

 

image

Barnastmadiagnostik:

 

* Tre  luftvägsobstruktiva attack hos barn under 2 år

 

* Eller vid första obstruktiva attacken på barn över 2 år om de redan har eksem, födoämnesallergi eller annan allergi.

 

Orsaker:

 

Tydlig hereditet (c:a 70% av fallen).

 

Astma beror på en underliggande  kronisk inflammation som orsakar ökad känslighet i slemhinnan för:

 

- Allergiframkallande eller retande ämnen

- Ansträngning

- Kyla

- Läkemedel (t.ex. ß-blockerare, ASA, NSAID- risk även vid COX 1- hämmare!).

 

Exempel på irriterande ämnen är:

 • pälsdjur
 • tobaksrök
 • parfym
 • trycksvärta
 • klor i simhallar
 • Fuktskadade byggnader  (”sjuka – hus – sjukan”). Man har kunnat påvisat kvarstående hyperreaktiva slemhinnor åratal efter längre vistelse i sådana byggnader.

 

Känsligheten att utlösa en astma attack och graden av symtom påverkas dessutom av trötthet, stress samt samtida  infektion, ex rinit, sinuit.

 

 

image

 

Exponering:


Yrkesastma:

 • trädamm

 

 • latex

 

 • härdplaster

( akrylater, syraanhydrider, diisocyanater - ämnena finns i båtar, bilar, limmer, fogskum, tvåkomponentsfärger, tandlagningsmaterial, vid sprutmålning, vid elektoniktillverkning)

 

 • hö / pollen (lantbrukare)

 

 • vetemjöl (bagare)

 

 • blekmedel (frisörer)

 

 • Städ-/ rengöringskemikalier (städ-/tvätteriarbetare )

 

Irriterande gaser

 • klorgas
 • ammoniak
 • svaveldioxid 

 

image

 

Differentialdiagnoser:

 

Sensorisk hyperreaktivitet

 

KOL

 

Pseudokrupp

 

Bronkiolit

 

Trakeomalaci

 

Främmande kropp

 

Vocal cord (dysfunktion i stämband med krampartad adduktion av dessa med paradoxal rörlighet; typiskt är inspiratorisk stridor. Vanligaste orsaken är hård fysisk aktivitet men även stress, kall luft, starka dofter)

 

Hjärtsjukdom

 

Pulmonell arteriell hypertension.

Categories: ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!