26 augusti, 2010

Bakgrundsfakta

Dessa sömstörningar beskrevs först under 1960-talet, men ansågs då väldigt ovanliga. Under 1970-talet började man att se ett samband mellan sömnliga andningsrubbningar och dagssymtom såsom extrem sömnighet (hyposomnolens). Därtill uppkom begreppet “Pickwicksyndromet” efter den sjukligt fete gossen i Dickens roman som föll i sömn hela tiden. Romanen hette “Pickwickklubben”

Under 1980-talet började man använda diagnostiska och terapeutiska metoder mot snarkning och sömnapné, vilka nu kallas för “nyupptäckta folksjukdomar”.

 

 

 

image

Sömnapnésyndromet

Detta syndrom kännetecknas av patologiskt antal andningsuppehåll (apnéer) eller nedsatt luftflöde (hypoapnéer) under sömnen. Detta kan i sin tur leda till sjunkande syremättnad i blodet (desaturation) och avslutas med ett mycket kort uppvaknande (arousal). Om detta upprepas så leder det till att sömnen fragmenteras, vilket ger upphov till dagsömnighet.

 

Epidemiologi

Prevalens hos vuxna män är ca 2-4%, medan hos kvinnor är den 1-2%.

Riskfaktorer:

 • Övervikt (har sett hos 75% hos de med sömnapné)
 • Rökning
 • Hög alkoholkonsumption

 

Etiologi och patologi

Orsaken bakom detta syndrom är anatomiska förändringar i de övre luftvägarna som leder till ökad luftvägsresistans.

 

Under sömnen sjunker muskeltonus i svalgmuskulaturen. Vid partiell tilltäppning leder detta till snarkning eller hypopné. Vid total tilltäppning leder det till apné.  Både hypopné och apné leder afta till mycket korta uppvakningar, vilket ger ökad muskeltonus och normaliserar andningen på så sätt. När patienten somnar om sjunker åter igen muskeltonus osv.

 

image

 

imageDe anatomiska som ger ökad trånghet i övre luftvägarna är bla:

 

 • Halsfetma
 • Tonsillförstoring
 • Nästäppa
 • Hypertrofi av mjuka gommen och uvula
 • Förstorad tunga
 • Liten underkäke

 

Symtom och diagnostik

Huvudsymtom är följande:

 

 • Snarkning
 • Orolig söm
 • Dagsömnighet

 

Ständiga tröttheten leder ibland till ofrivilliga insomnande i ibland mycket olämpliga situationer, ex vid bilkörning. OBS! Får ej köra bil vid sömnapné!

 

Sömnapnésyndromet tycks leda till följande:

 

 • Hypertoni
 • Stroke
 • Ischemisk hjärtsjukdom
 • Impotens
 • Ökade urinmängder nattetid

 

För diagnos krävs nattlig registrering av syremättnad, luftflöde och andningsrörelser. Dessa kan nuförtiden göras med hjälp av en utrustning som patienten kan ta hem. Noggrann undersökning av näsa och svalg är också viktigt.

 

 

Behandling och Prognos

Saker som kan förbättra tillståndet är följande:

 

 • Viktminskning
 • Minskat alkoholmissbruk
 • Rökstopp
 • Behandling av ev nästäppa

 

Vid måttlig till svår sömnapné:

 

 • Nasal CPAP, continuous positive airway pressure = förstahandsbehandling

 

Vid lindrig till måttlig sömnapné:

 

 • Bettskena
 • Operation i svalget

 

Prognosen är god vid lyckad behandling. Obehandlad sömnapné ger minskad livskvalité, ökad risk för olycksfall i bland annat trafiken och förmodligen ökad risk för hjärt-kärlssjukdom.

2 kommentarer:

 1. Hej, bra skrivet. Vill bara understryka att sömnapné och PickWick är två skilda saker. Pickwick hänvisar till sjukdomen nattligt hypoventilationssyndrom där man mycket väl kan ha sömnapnéer men ffa har ett nattlig CO2-höjning vilket i sin tur skapar en rad negativa effekter. Sömnapné kan även magerlagda personer ha även om det finns en mycket stark korrelation till obesitas och snarkning och eller sömnapné. Det är idag bevisat att det finns en mycket stark koppling mellan sömnapné och typ2 diabetes samt alla negativa hjärtkärlsjukdommar och stroke. Enda sättet att komma åt denna enorma dolda patientgrupp är att börja screena rätt patientgrupper och det måste göras i primärvården innan de kommer till oss på sömnlabben.
  Hälsningar
  "Sömndoktorn"

  SvaraRadera
 2. Hej Sömndoktorn,

  Pickwick = nattlig hypovetilation med sekundär Co2-höjning. Kan därtill också ha sömnapné.

  Sömnapné = andningsuppehåll under minst 10 sekunder

  Tack för att du klargjorde detta och tack för din input! :)

  VH / Mimi

  SvaraRadera

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!