27 juli, 2020Blodgrupperna


Blodgrupperna består av A, B, AB, 0. Blodgruppssystemet är AB0-systemet samt Rh-systemet. 

Blodgruppsfördelningen i Sverige:

A - 44%
B - 12%
AB - 6%
0 - 38%


Blodgrupp A har antigen A på erytrocytens yta
Blodgrupp B har antigen B på erytrocytens yta
Blodgrupp AB har både antigen A och B på sin yta
Blodgrupp 0 har inga antigener 

Ex Blodgrupp A har antikroppar mot antigen B
Blodgrupp B har antikroppar mot antigen A
Blodgrupp AB har inga antikroppar
Blodgropp 0 har antikroppar mot både A och B antigen


Detta innebär i praktiken att A kan få blod av A och 0
B kan få blod av B och 0
AB kan få blod av AB och 0
0 kan endast få blod a 0


0 = akutblod. 


Transfusionsregler: 
Transfunderade erytrocyter ska sakna de antigen som pat har antikroppar mot + transfunderad plasma ska sakna de antikroppar som riktar sig mot pat erytrocytantigen.

Rh-systemet

= D-antigen på erytrocyten

RhD pos 85% av pat
RhD neg 15% av pat

Vid graviditet och blodtransfusion kan man bilda antikroppar mot det man saknar. Ett sk anti-D

Vid transfusion av trombocyter och plasma har RhD inte lika stor betydelse eftersom det endast uttrycks på erytrocyter.  Endast kvinnor som är RhD-neg och är under 50 år måste ha RhD neg plasma och blod.
Man kan bestråla blodet vid risk för TA-GVHD ( Transfussionsassocierat Graft vs Host Disease) samt till immunsupprimmerade, då Lpk i blodet kan angripa organen. 


Tvättat blod innebär att plasman sköljts bort från blodet pga risk för allvarlig allergisk reaktion. ex ifall pat reagerat med anafylaktisk chock på en blodkomponent tidigare. 
  • Erytrocyter ges vid anemi & blödning
  • Trombocyter ges vid trombocytopeni (utan blödning), Trombasteni (saknas GPIIb, IIIa) med blödning
  • Plasma ges vid brännskada och koagulationsrubbning

Provtagning inför blodtransfusion


Akut blodgruppering tar 15-20 min
Icke akut blodgruppering tar 2h

BAS-test innebär en förenlighetsprövning (blodgruppering och antikroppsscreening). Detta görs på ett blodprov från patienten för att säkerhetsställa att erytrocyterna immunologiskt passar pat. 
Categories:

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!