21 september, 2017Obstipation, förstoppning definieras som en eller flera avvikelser från vederbörandes normala tarmrytm:

 • Avföringen kommer för glest, 3 gånger per vecka eller glesare
 • Avföringen är för hård och besvärlig att klämma fram
 • Själva tarmtömningen upplevs som blockerad och mer eller mindre ofullständig
Är patienten yngre än 40 år behöver man knappast överväga cancer, är patienten äldre än 40 år måste man alltid överväga cancer; ju äldre patient desto mer tvingande. 

Patienten är yngre än 40 år:


Funktionell förstoppning 

Anamnes /symtom

Förstoppning hos personer yngre än 40 år är fr det allra mesta funktionell. Av någon anledning har tarmen kommit "ur rytm". Patienten söker för att hon upplever situationen som besvärlig och / eller för att hon är orolig. Hon förnekar andra GI-symtom, frånsett kanske lite distorsion och småknip när tarmen fyller på. Vikten är oförändrad och det föreligger inte andra signifikanta sjukdomssymtom.
Man kan även få illamående / kräkningar. Diarré (lös avföring som passerar hindret).

Några orsaker bakom förstoppning:


 • Tarmpolyper
 • Analfissurer
 • Hemorrojder
 • Strikturer
 • IBS
 • Rektal prolaps
 • Rektocele
 • Anismus (Den yttre analsfinkern kontraheras istället för att relateras när pat krystar)
 • Hirschsprungs sjukdom (medfödd avsaknad av nervganglion i en del av tarmen vilket leder till spastisk förträngning i den delen, man får en dilatation proximalt om den förträngningen)


Denna "funktionella" symptombild kan även ha helt eller delvis specifika icke-proktologiska orsaker som:

 • Läkemedelbiverkan; opioider, hostmedicin, psykofarmaka.
 • Hypotyreos
 • Hypercalcemi
 • Hypokalemi
 • Debuterande diabetes med dehydrering
 • Anorexi
 • Depression
 • Myom
 • Cystor
 • Ändrad mathållning
 • Immobilisering
 • Bäckenbottendysfunktion

Undersökning

Habituell vikt. Normal bukstatus samt rektoskopi. För att utesluta andra orsaker bakom förstoppningen tas en provpanel. 

-B-hematologi
-SR
-Leverprover
-Elstatus
-S-kalcium
-TSH
-F-Hb
-B-glukos
-Urinsticka

Åtgärd

Förskrivning av lämplig bulkmedel med gradvis utsättning efter 3 veckor. Följ upp med ett telefonsamtal om 5 veckor. I de allra flesta fall är proverna normala och avföringsrytmen normaliserad. Patienten kan då släppas.

-Motion
-Ökad fiberintag, mogna päron, plommon.
-Ökad vätskeintag (Undvik dock te, mer kaffe)


Patienten är äldre än 40 år


Cancer Coli

När en patient är över 40 år och söker för nytillkommen förstoppning måste diagnostiken primärt inriktas på cancer coli som kan vara lömsk symtomfattig. Utöver cancer kan patientens förstoppning givetvis vara funktionell eller orsakas av någon av de omständigheter som beskrivs ovan. 

Undersökning

I princip alltid kolonröntgen eller koloskopi samt rektoskopi. Om man misstänker funktionell genes kan man använda samma behandlingsprincip som ovan. 0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!