22 juni, 2011

 

Antibakteriellt spektrum:

 

- Samma som för bensylpenicillin (se inlägget bensylpenicillin)

- Undantag enterokocker – helt resistenta

- H. influenzae – intermediärt resistenta

- Pneumokocker med nedsatt Pc-känslighet går ej att behandla med oralt penicillin

 

Farmakokinetik:

 

- syrastabilt

- absorberas till 50%

- absorption försämras vid samtida intag av föda

- proteinbindning 80%

- halveringstid 30 min

- eliminering via njurarna, både via glomerulär filtration & tubulär sekretion

 

Användningsområden:

 

- Föstahandsmedlet vid ÖLI, tonsillit, mediaotit, purulent sinuit.

- Förstahandsmedel vid misstänkt pneumokockpneumoni

- Infektioner orsakade av streptokocker Grp A, ex erysipelas

- Kan ges till gravida och ammande

 

Dosering:

 

- Initialt 3 ggr / dygn sedan 2 ggr/ dygn

- Svårare infektioner, alltid tredosering (ex erysipelas, pneumokockpneumoni)

- Dosering, se FASS

 

 

Biverkningar:

 

- Samma som för bensylpenicillin

- Illamående

-Kräkningar

- Diarréer, ej vanligt

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!