01 december, 2009

Här kommer arbetet som vi gjorde om lösningsmedel orsakad encephalopati

clip_image001[10]

clip_image006

= Kriteriediagnos

4 Kriterier måste vara uppfyllda

clip_image001 Symtom föreligga med lösningsmedelsskada

clip_image001[1] Tillräcklig exponering

clip_image001[2] Psykologtest visar profil förenlig med lösningsmedelsskada

clip_image001[3] Differentialdiagnoser uteslutna

Symtom:

clip_image002 Försämrat minne

clip_image002[1] Håglös / orkeslös / uttalad trötthet

clip_image002[2] Led / Muskelvärk i hela kroppen

clip_image002[3] Nedsatt koncentrationsförmåga

clip_image002[4] Aggressionsutbrott / irritabilitet

clip_image002[5] Depression

Tillräcklig exponering / Samband

clip_image003 Exponering i minst 10 år (ej absolut tidsgräns)

clip_image003[1] Gränsvärde:

- Lacknafta; 300 mg/m3

- Toluen / Xylen 200 mg/ m3

Bedöma riskerna vid exponering för en blandning av ämnen med likartade och additiva effekter.

Ø Kvot mellan uppmätt genomsnittshalt av varje ämne och dess gränsvärde.

Ø Summerar alla kvoter och summan blir den sammanlagda hygieniska effekten (HE)

Ø Ensamt ämne, ifall halten och gränsvärdet är likadant = HE = 1

Ø Blandningar av ämnen med likartade effekter = HE = högst 1

Psykologtest visar profil förenlig med lösningsmedelsskada

- Q 16 formulär (screening)

Differentialdiagnoser uteslutna

v Depression

v Demens

v Sömnapnésyndrom

v Missbruk

v Skalltrauma

v Endokrina sjukdomar.

Konsekvenser

· Irreversibel hjärnskada à Ohälsa, nedsatt arbetsförmåga och ökad känslighet.

· Sämre livskvalitet och handicap.

Åtgärder

Ingen behandling:

Efter bekräftad diagnos ”lösningsmedelsorskad kronisk toxisk encefalopati”, ingen beh. erbjuds. Patienten återgår till distriktläkare.

· Ingen skillnad mellan de som fått akut rehab och kontroller.

· (Ett Stöd) De som fått information och vad som orsakat symtom och dess innebörd har mått lite bättre oavsett åtgärd. Bra att blanda in närstående anhöriga tidigt.

· Inga progredierande hjärnskador om exponering upphör, ingen hj

· Sjukdomsförloppet påverkas av den skadades svårighet till anpassning (Arbetsomskolning- och anpassningsproblem till nytt yrke eller nya arbetsuppgifter).

Problem: Okunskap om sjukdomens handikappande effekter hos många i vården, försäkringskassan och Arbetsförmedlingen à Lång tid och jobbig process innan FK gödkänner skadan som arbetsskada. Om YMK bekräftar diagnosen lösningsmedelsorsakad kronisk toxisk encefalopati blir processen kortare idag än tidigare.

clip_image008Hjälp och råd från distriksläkaren

· Aktivt liv,fritid (KASAM)

· möjlighet med nytt yrke eller nya arbetsuppgifter?

· Allmänna råd för ett sunt liv: Mat och motion, avkopplingstekniker. KBT kan ha positiva effekter vid kronisk toxisk encefalopati och luktöverkänslighet.

5 kommentarer:

 1. Hej. Snälla du.....har du möjlighet att kontakta mig ???
  Gäller din artikel om lösningsmedelsskador.......Väldigt bra....har många frågor.......
  //
  Monica

  SvaraRadera
 2. Hej Monica.Jag kan försöka att hjälpa dig,men vet inte riktigt hur jag ska kunna kontakta dig förutom genom att kommentera tillbaks här. // Mimi

  SvaraRadera
 3. :) visste inte riktigt hur du fick info...men......jag finns på snotta2000@hotmail.com :)
  Du kan hjälpa mig med att försöka svara på massor med frågor :) Ang lösningsmedel

  SvaraRadera
 4. Oki hehe ska försöka, är dock ingen expert på området men här är en hemsida som är bra =)

  http://www.neuroguiden.se/Diagnoser.Losningsmedelsskador.Vad_handar_i_nervsystemet.htm

  SvaraRadera
 5. jag har lusläst hemsidan och skulle behöva maila dig för jag lever tillsammans med en som har svårt att få diagnosen ställd .......

  SvaraRadera

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!