18 februari, 2009I USA och Västeuropa får 0,5-1,5/100 000 män peniscancer. Oftast handlar det om skivepitelcancer. I detta fall så måste de komma i tid annars kan det bli allvarligt och  i värsta fall leda till död.
I Israel så uppkommer nästan inga sådana fall --> ger teorin om omskärelse kan ha samband men den minskade risken att få denna typ av cancer. (kanske så uppstår cancern pga. någon smitta där omskärelse leder till minskad smittorisk?)
I Sverige är det ca 5-6 personer/år som drabbas av detta.
Denna cancerform drabbar oftast äldre män & det är ovanligt att man får den inna 40; dock så förekommer det ibland.
Riskfaktorer
  • Phimosis (Förhudsförträngning)

  • HPV (16,18,31; genom samma mekanismer som cervixcancer)

  • Lishen sclerosus (kronisk hudinflammation)

  • Rökning

  • Sex aktivitet

  • Dålig hygien
Friskfaktorer
  • Omskärelse?

  • Vaccination?
HPV kodar för E6 & E7.
E6 leder till nedbrytning och minskad halveringstid för p53.
E7 leder till leder till nedbrytningen av RB-proteinet (tar bort bromsen från cellcykeln)

Tumören delas in efter var den sitter & hur den växer och förhåller sig till andra tumörer.Primary Tumor (T) categories are:

TX: Primary tumor cannot be assessed

T0: No evidence of primary tumor

Tis: Carcinoma in situ

Ta: Verrucous (wart-like) carcinoma that is non-invasive (it is only in the top layers of skin and has not grown into deeper tissues)

T1: Tumor has grown into the tissue below the top layers of skin (called the subepithelial connective tissue)

T2: Tumor has grown into one of the internal chambers of the penis (the corpus spongiosum or corpora cavernosum)

T3: Tumor has grown into the urethra or prostate gland

T4: Tumor has grown into other nearby structures

Alla knölar behöver dock ej va cancer. Ex så kan det va Lichen Sclerosis som är ofarligt men ger inflammatorisk förträngning. Den kan uppvisa sig som prickar också som dock är normalt.
En gränsad rodnad kan vara ett förstadium till skivepitelcancer. Dock så är det svårt att skilja detta mot ex svamp.
Om man har en gränsad rodnad + förtjockad och förhornat område så kan det tyda på en ytlig tumör. Oftast så sitter den då på insidan av "bladet" och kan bli hård.
Behandlingen; oftast skära bort, ju djupare cancern är desto större risk för penisamputation.
Cytostatika i 2% av fallen.
Categories:

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!